Aasta Haridusjuhi valimise statuut

ÜLDOSA
1. Käesolev statuut kehtestab igal aastal Haridusportaali poolt välja antava Aasta Haridusjuhi auhinna, sellega kaasneb tunnistus.

2. Aasta Haridusjuhi auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal ühele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud haridusvaldkonna arendamisel, tõstnud haridusasutuste mainet ja toonud oma haridusasutusele/organisatsioonile tuntust.

3. Aasta Haridusjuhi nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju hariduse valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt haridusasutuse arengut. Tiitlit vääriv inimene täiendab ennast pidevalt, osaleb õppeasutuse arendustegevuses ning jagab teistega oma kogemusi.

4. Isikut, kellele on Aasta Haridusjuhi auhind omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada.

5. Kandidaadid:
5.1. kandidaadi tegevus peab:
5.1.1. kaasa aitama haridusvaldkonna üldisele arengule ja haridussüsteemi positiivse maine kujunemisele;
5.1.2. olema pälvinud laste, vanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise;
5.1.3. parandama, uuendama ja väärtustama haridussüsteemi;
5.1.4. tooma oma haridusasutusele tuntust..

MENETLUS
6. Ettepanekuid Aasta Haridusjuhi auhinna kandidaatide kohta võib teha iga Eesti Vabariigis elav isik ning iga tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing.
  Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult Haridusportaali juhatusele hiljemalt 27.oktoobriks 2017. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Haridusportaali esindaja edastab kandidaatide nimekirja valimiskomisjonile nominentide määramiseks (kuni 4 kandidaati) ja nende hulgast Aasta Haridusjuhi valimiseks.
6.1. Valimiskomisjoni moodustab Haridusportaali juhatus haridusvaldkonnas tunnustatud inimestest. Komisjoni tööd juhib tema poolt oma liikmete hulgast valitud esimees.
7. Valimiskomisjoni liikmed valivad lihthäälteenamusega nominendid ja nende hulgast Aasta Haridusjuhi. Võrdsete häälte jagunemise korral saab otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

TSEREMOONIA
8. Aasta Haridusjuhi auhind antakse üle Haridusportaali juhtkonna poolt. Tseremoonia toimub iga-aastasel hariduskonverentsil ja -messil. Teade Aasta Haridusjuhi auhinna üleandmise kohta avaldatakse ajakirjanduses ja Internetis Haridusportaali koduleheküljel.

9. Aasta Haridusjuhile väljastatakse Haridusportaali poolt vastav tunnistus.

 

Täiendav info:

E-post: juhataja@haridusportaal.ee

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles

Koostööpartnerid

Shokobox 
 
SALVEST
 
Balsnack
 
Värska Originaal
 
Tere
 
Kadarbiku Köögivili OÜ
 
Eesti Pagar
 
Lõuna Pagarid
 
eesti leivaliit
 
Fairfood OÜ