Tänavapuude pügamine

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust.

Hankija  Valga Vallavalitsus, Puiestee tänav 8, 68206 Valga
Riigihanke nimetus  Tänavapuude pügamine Valga linnas
Hanke liik Alla lihthanke piirmäära hange
Hankelepingu täitmise tähtaeg 15. august 2019
Pakkumuste esitamise tähtaeg 19. märts 2019 kell 10.00
Pakkumuste esitamine e-post hanked@valga.ee

Hanke objekt: Tänavapuude pügamine Valga linnas

 1. 793 tänavapuu pügamine (eelmise aasta võrsete eemaldamine) Valga linna territooriumil vastavalt lisa nr 1 nimekirjale asukoha  järgi. Vajadusel hoolduslõikus – lõigata puu võrast välja kuivanud, murdunud, haiged oksad ja oksatüükad.
 2. Puuhooldustööde teostamise aeg: lepingu sõlmimisest kuni 15. augustini 2019. 01. aprillist kuni 15. juulini jälgida, et tööde käigus ei häiritaks lindude pesitsemist; perioodil pungade puhkemisest lehtede täiskasvamiseni katkestada tööd.

Nõuded pakkujale

Puuhooldustööde tegija peab omama arboristi kutsetunnistust. Kutsetunnistuse koopia esitada pakkumuse koosseisus.

Pakkumuse tingimused:

 1. Pakkujal on kohustus objektiga koha peal tutvuda. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse vallahoolduse teenistuse haljastuspetsialistiga: Anne Vaigre, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valgalv.ee
 2. Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.
 3. Töövõtja puhastab töökoha prahist samal päeval. Oksapraht ladustada vaalu aadressil Saviaugu tn 3, täiendav info vallahoolduse teenistuse välitööde juht Andres Radsin, telefon 5750 3313, e-post  andres.radsin@valga.ee
 4. Töövõtja taotleb liinikaitse tööloa.
 5. Töövõtja võtab vajadusel enne tööde algust vallahooldusteenistusest  Tänavasulgemise loa ja hangib kõik vajalikud kooskõlastused.
 6. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 7. Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 8. Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 9. Pakkumus märgusõnaga "TÄNAVAPUU" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee
 10. Pakkumuse esitamise tähtaeg 19.03.2019 kl 10.00

Täiendav teave: Arno Uprus, vallahoolduse teenistuse juhataja, telefon 5341 6395, e-post arno.uprus@valga.ee ja Anne Vaigre, vallahoolduse teenistuse haljastusspetsialist, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valga.ee

Hanketeate juurde kuuluvad järgmised failid:

Pakkumuse maksumuse vorm
Tänavapuude nimekiri
Valga linna kaart

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles