Tunnetustegevuse (tajud ja mõtlemine) arengust ja arendamisest koolieelses eas
Version Koolitus
 

Austatud  haridustöötajad,
olete oodatud osalema  õppepäeval:

Tunnetustegevuse (tajud ja mõtlemine) arengust ja arendamisest koolieelses eas

10. veebruaril  2023 kl 10-17.00 Centennial Hotell Tallinna konverentsikeskuse õpperuumis Inspiratsioon  Endla t 15.

Eesmärk: Õpetada orienteeruma  laste vaimse arengu toetamise võimalustes, õpetada kasutama sobivaid meetodeid ja võtteid nii tava- kui ka arenguliste erivajadustega laste tajude ja mõtlemise arendamisel.
Osalema on oodatud:  Lasteaedade  tava- ja erirühmade õpetajad, pedagoogid, tugiisikud ja teised haridustöötajad, kes töötavad eelkooliealiste lastega.

Tajude arendamise üldised ülesanded on järgmised:
Loengus osalejad saavad ülevaate  tunnetustegevuse esimese astme  tajude arengust. Kirjeldatakse lisatuge vajavate laste tajude arengu iseärasusi. Pikemalt peatutakse tajude arendustööl, mille käigus tutvustatakse  vastava töö ülesandeid, ülesande esitamise etappe  ning last abistavaid võtteid. Järgnevalt tutvustatakse  tööd  erinevate tajuskaalade (suurus-, vormi-, värvus-, tervik-, aja-, ruumi- jne.) kujundamisel/arendamisel.
Eelnevat tööd illustreerib sellekohane õppefilm.
Õppepäeva teises osas räägitakse tunnetustegevuse kõrgema astme ehk  mõtlemise arengust koolieelses eas, sh. lisatuge vajavatel lastel. Kuulajad saavad ülevaate kolme mõtlemise põhivormi (kaemuslik-tegevuslik, kaemuslik-kujundiline ja verbaalne mõtlemine) eripäradest, omavahelistest seostest ning ülesannetest, mille abil arengut toetada.

Loengu teemad: 
1. Tunnetustegevuse astmed (tajud ja mõtlemine)
2. Juhtivate tegevuste ja tunnetustegevuse seostest
3. Lapse taju iseärasustest.
4. Lisatuge vajavate laste tajude arengu spetsiifika.
5. Põhilised ülesanded tajude arendustöös.
6. Tajuliigid ja vastav arendustöö
7. Mõtlemise olemus ja areng.
8. Ülevaade kaemuslik-tegevusliku, kaemuslik-kujundilise ja verbaalse  mõtlemise arengut toetavatest       ülesannetest
9. Tunnetustegevuse rollist kõne arengu baasina. 

Õppepäeva kestus:  8 akadeemilist tundi    (Kuulajatele väljastatakse tunnistus)

Koolitaja
ÜLLE  KUUSIK: - Magister artium eripedagoogikas 2004; logopeed, tase 8; eripedagoog, tase 8.  (OÜ Arengupusle)

Õppepäeva hind on 132 EUR ( sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, www.version.ee e-post: koolitus@version.ee

Eesootavad õppepäevad ja kursused:
1. 24.03. 2023 kl 10-17 „Autistlike laste kõne arendamine“
2. 13.-14.04 ja 11-12.05. 2023 kl 10-17. „2-7 aastase  lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel

Lugupidamisega

Tiiu  Hazak
Tegevdirektor
Version Koolitus OÜ
Tõnismägi 2 TALLINN
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee

Version Koolitus

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles