Riik toetab sel aastal enam kui seitsme miljoni euroga koolide digitaristute ja digioskuste õpetamise uuele tasemele viimist. Digiseadmed jõuavad koolidesse juba uue õppeaasta alguses.

“Õpilaste digioskuste arendamise, IT-õppe  ja e-hindamise läbiviimise üheks suureks murekohaks on puudus piisaval hulgal seadmetest. Soovime, et see ei saaks takistuseks kaasaegse ja võimalusterohke hariduse pakkumisel,” põhjendas Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna juhataja Andres Ääremaa riigi toetust. “Riigi abiga jõuab koolidesse piisaval hulgal digivahendeid loomaks senisest oluliselt paremad võimalused digipöördeks koolides,” lisas Ääremaa.

Ministeerium toetab koolipidajaid digiseadmete nagu sülearvute, lauaarvute, multimeediaarvutite ja nutiprojektorite soetamisel. Toetuse eesmärk on lisaks IT-õppe pakkumise laiendamisele tagada ka koolide valmisolek 3., 6., 10. ja 12. klasside e-hindamise läbiviimiseks ning digitaalse õppevara kasutamiseks.

Kõik seadmed soetab Haridus- ja Teadusministeerium keskselt ning need jagatakse koolipidajatele lähtuvalt õpilaste arvust ja koolipidajate esitatud soovidest seadmete osas. Koolipidajate omafinantseeringu kohustus puudub. Toetusmeetme detailne info on koolipidajatele saadetud ning soove ootab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 7. maiks.

Koolipidajal on kohustus tagada alates 2019/2020. õppeaastast keerukamate IT-oskuste nagu programmeerimise, robootika või 3D disaini õppe kättesaadavus kõigile õpilastele. Lisaks kohustub koolipidaja tagama riistvara edaspidise eesmärgistatud ja sihipärase kasutuse ning jätkama ja toetama digitaristu edasist kaasajastamist.

Täpne toetuse abil eraldatavate seadmete arv otsustatakse lõplikult pärast koolide vajaduste koondamist ja riigihanke läbiviimist ministeeriumi, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Sihtasutus Innove ning Eesti Valdade ja Linnade Liidu koostöös. Toetust saavad kõik põhikoolid, gümnaasiumid ja kutseõppeasutused. Riigi poolt soetatud seadmed jõuavad koolidesse hiljemalt oktoobri lõpuks.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles