LOGOPEEDI,

(koormusega 1,0, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks) 
  • Peamiseks tööülesandeks on laste ja õpilaste arengu toetamine kõnearendusliku töö kaudu.
  • Kasuks tuleb kompetents haridusasutuse tugiteenuste süsteemi toimimisest.

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT,

koormusega 4 tundi, kes oleks huvitatud lisaks õppetundidele läbi viima sporditreeninguid lasteaialastele ja kooliõpilastele (kergejõustik, judo, jalgpall vm)

ARVUTIRINGI JUHENDAJAT,

kes tahaks toimetada 4.- 6. klassi õpilastega põnevas digimaailmas.

 

Paide Sookure Lasteaed võtab tööle 2018/2019 õppeaastast
  • Lasteaiaõpetaja  (1,0 ametikohta) 
Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

  • Eripedagoog  (0,5 ametikoht)
Eripedagoogi  kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, eripedagoogilised kompetentsid ja pedagoogilised kompetentsid.

  • Tugiisik (1,0 ametikoht)
Kvalifikatsiooninõudeks on tugiisiku baaskoolitus ja töökogemus erivajadustega laste abistamise osas

  • Psühholoog (0,5 ametikoht)

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI DIREKTORI ametikohale ja ootab oma kooliperre teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti.

Väätsa lasteaed kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikohale (1,0)

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja abi ametikoha täitmiseks.

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kiili Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi  järgmiste ametikohtade täitmiseks:

- Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 kohta (vene osa).

- Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale-õpetatavaks aineks matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.

- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavaks aineks keemia põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

- Abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti osa).

- Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles